wise searchbar

Welkom op deze pagina. Graag introduceren wij bij u de visie van de bibliotheek De tweede verdieping.

De tweede verdieping heeft een geheel nieuwe visie ontwikkeld op het bibliotheekwerk in de toekomst. Voor de toekomst kiezen wij voor twee belangrijke functies:

• Het lokale informatiecentrum
• Het centrum voor lezen en schrijven

De brede bibliotheek in nieuw perspectief
Onze visie is vastgelegd in het document ‘De Nieuwe Bibliotheek Nieuwegein - strategie voor het virtuele tijdperk’. De plannen voor deze bibliotheek zijn vastgelegd in het document 'Beleidskoers 2018-2022 : De brede bibliotheek in nieuw perspectief'. Wij willen onze visie en onze ideeën voor de toekomst van de bibliotheek graag delen met bezoekers, politici, (potentiële) samenwerkingspartners, bestuurders en collega's uit het vak.

Lokaal informatienetwerk
We staan voor de uitdaging om de ingezette koers door te zetten. Op basis van samenwerkingsverbanden en ondernemerschap realiseren wij het lokale informatiecentrum met het Nieuwegeinplein. Een pro-actief, innovatief en interactief plein. In onze ogen zijn cultuurbeleving en informatieverwerving fundamentele waarden voor succes en welzijn. Hierbij is de bibliotheek een centrum voor meningsvorming en een (lokaal) informatienetwerk, LocalConnect.

Verantwoording over 2017
De Stichting Bibliotheek Nieuwegein ‘De tweede verdieping’ legt met het Activiteitenverslag De tweede verdieping 2017 publieke verantwoording af. Het activiteitenverslag geeft een goed beeld van wat de bibliotheek heeft bereikt op het gebied van dienstverlening, virtualisering van informatie en bevordering van lezen en cultuurbeleving en op welke wijze de bibliotheek relevant is geweest in het dagelijks leven van de Nieuwegeiners.

 


Gemma Wiegant is sinds januari 2008 bestuurder van Stichting Bibliotheek Nieuwegein. Daarnaast zet zij zich als bestuurslid in voor de ontwikkeling van het beroepenveld van informatiespecialisten...
Informatie is een voorwaarde voor maatschappelijk succes en welzijn. De overheid verwacht van alle burgers steeds meer zelfredzaamheid op allerlei terreinen, zoals gezondheid, zorg en werk....
Regel met de Bibliotheek Wise app uw bibliotheekzaken wanneer u maar wilt! De app is gratis en beschikbaar voor Apple en Android-toestellen. Na het starten van de app kunt u uw bibliotheek...
Positieve gezondheid is een concept waarbij de nadruk ligt op de veerkracht en eigen regie van mensen. Hoe kan je als bibliotheek inhoud geven aan dit concept? En hoe werk je samen met partners -...
De tweede verdieping is meer dan een bibliotheek. Behalve boeken lenen, lezen, studeren en elkaar ontmoeten kunnen Nieuwegeiners van jong tot oud er ook aan de slag met taal, techniek, media en...
Transformative innovation in the library of Nieuwegein The Public Library of Nieuwegein has developed a new vision on how to shape this new role in the local society. Crucial elements in this are...

De tweede verdieping

Wie zijn wij?

avatar gemma1

G. Wiegant

Bestuurder

Bel of e-mail ons

  030 - 6045834
  Mail ons

Aanmelden nieuwsbrief

Bibliotheek Stadsplein

 • Stadsplein 1c
 • 3431 LZ Nieuwegein
 • tel: 030 - 6045834
 •  
 • Openingstijden:

 • Maandag - vrijdag 9.00 - 20.00
 • Zaterdag 9.00 - 17.00

Leeslounge Buurtplein Batau

 • Dukatenburg 1
 • 3437 AA Nieuwegein
 • tel: 030 - 6008834
 • Openingstijden:

 • Maandag - vrijdag 9.00 - 17.00

Leeslounge Buurtplein Zuid

 • Ratelaar 37
 • 3434 EW Nieuwegein
 • tel: 030 - 6008836
 • Openingstijden:

 • Maandag - vrijdag 9.00 - 1700

Leeslounge Buurtplein Doorslag

 • Parelduiker 13
 • 3435 EP Nieuwegein
 • tel: 030 - 6008835
 •  
 • Openingstijden:

 • Maandag - vrijdag 9.00 - 17.00

Leeslounge Buurtplein Galecop

 • Thorbeckepark 183
 • 3437 JT Nieuwegein
 • tel: 030 - 6008833
 •  
 • Openingstijden:

 • Maandag - vrijdag 9.00 - 17.00