Easy peasy lunchbox

Easy peasy lunchbox : een gezonde basis voor mee naar school - Claire van den Heuvel & Vera van Haren

Veel ouders weten dat de naar school meegebrachte boterhammen vaak in de vuilnisbak verdwijnen en worden vervangen door snoep of snacks. De recepten in dit boek trachten een gezond en trendy alternatief te bieden, dat wel opgegeten wordt.