Openhartig Live : de helende kracht van vertellen en luisteren

Ieder mens loopt een eigen levenspad. Gebeurtenissen of perioden die een grote indruk maken zijn vormend in ons leven. Volgens schrijver en levenscoach Helma de Hollander maken impactvolle gebeurtenissen ons bijna altijd sterker.

Helma ontdekte het zelf toen ze het verhaal deelde over een moeilijke periode in haar leven. Het vertellen gaf verlichting. Door het naar buiten treden met haar verhaal kwam ze beter in haar vel te zitten. Ze merkte bovendien dat door haar openhartigheid, anderen zich uitgenodigd voelden om ook hun eigen verhaal te vertellen.

Deze ervaring wil ze graag met andere vrouwen delen. In haar verhalenmiddagen Openhartig Live krijgen vrouwen ruimte om hun persoonlijke verhaal te vertellen. ‘Gelijkwaardigheid en integriteit spelen hierin een belangrijke rol’, zegt Helma. ‘Wie de talking stick in handen heeft, vertelt haar verhaal, de anderen luisteren met aandacht en zonder oordeel. Aan het eind van het verhaal wordt de talking stick teruggelegd in het midden, waarna het stil mag zijn totdat een volgende deelnemer de talking stick pakt’.

In Openhartig Live wordt bewust niet gereageerd op elkaars verhalen, ook niet door middel van bijvoorbeeld een troostende omarming. ‘Het gaat juist om de helende kracht van het delen van verhalen’, zegt Helma. ‘De stilte na een verhaal zorgt voor verbondenheid.’

Het is Helma’s ervaring dat de verhalenmiddagen ‘organisch’ verlopen. ‘Er is geen strak schema, of een volgorde waarin de deelnemers hun verhaal doen. Iedereen voelt als vanzelf aan hoeveel ruimte er is voor een eigen verhaal, wat een passende lengte is voor de stilte en wie het volgende verhaal vertelt. De deelnemers vormen op dat moment als het ware één geheel.’

Helma houdt Openhartig Live in diverse plaatsen in Nederland, waaronder dit jaar viermaal in de bibliotheek. Op zaterdagmiddag 25 februari is de eerste, met als thema gezondheid. Er kunnen maximaal acht personen meedoen aan Openhartig Live. Kijk in de agenda voor meer informatie.

Wat is er te doen?


22
feb
25
feb
26
feb

Column

Meer columns van Erik